กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ไปกับเบลล์ ตอน แฟนต้าสามัคคีต่อศัพท์ภาษาไทย ( รี เ ทิ ร์ น! ) ~^‿^

เลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งแบบสำรวจ, จำนวนผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 44 คน แสดงผลแบบสำรวจ
75.00% (33)
25.00% (11)
Your User group have no permission to vote
แก้ไขล่าสุด ๛BeLLNaRak๛ เมื่อ 2012-10-19 01:12

~ ตึ่ง ตึ้ง คำแนะนำสำหรับผู้ชม ~

[ท+special] กระทู้นี้เป็นกระทู้ทั่วไป สามารถมารับชมและร่วมสนุกกันได้ทุกวัย ^u^

---------------------------------------------------------


สวัสดี เพื่อนๆ ชาว Ini Webboard  และ สวัสดี พี่ ๆ GM ทุกท่าน~ ♪

ชวนเพื่อน ๆ มาร่วมสนุกต่อศัพท์อังกฤษน๊า บอร์ดกระทู้จะได้สนุกกับสาระภาษา ~!!   

~ เพื่อน ๆ มีความคิดเห็นอย่างไรกับกิจกรรม " ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ  ไปกับเบลล์ ตอน แฟนต้าสามัคคีต่อศัพท์ภาษาไทย " ? สามารถ Vote Poll ได้ผ่านทางกระทู้นี้น๊า ~  
  ตั้งแต่วันนี้ ( ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ ) เป็นต้นไป ~

เบลล์น่ารักก็ได้เตรียมกิจกรรมสนุก ๆ เกี่ยวกับ คำศัพท์ภาษาไทย ซึ่งเพื่อน ๆ ก็สามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ตลอดน๊า ~

~ โดยเบลล์น่ารัก มีตัวอย่างกติกาการนำเสนอโพสคำศัพท์ไทยให้ถูกต้อง ดังนี้

อัพเดต!! กติกาพิเศษ ครั้งที่ ๙ ( วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๔ )
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ปี ของกระทู้นี้ และ ต้อนรับการกลับมาครั้งใหญ่
หลังจากกิจกรรมนี้ห่างหายไปกว่า ๓ เดือน   


๑. สามารถแต่งประโยค ประกอบกับคำศัพท์ที่นำเสนอได้~ ( เริ่มใช้กติกาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ )  
๒. สามารถยกตัวอย่างคำที่ควรระวังและมักเขียนสะกดผิด~ ( เริ่มใช้กติกาเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ )
๓. สามารถยกตัวอย่างคำทับศัพท์ หรือ คำที่ยืมมาจากต่างประเทศ~ ( เริ่มใช้กติกาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ )
๔. สามารถยกตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นสำนวนได้~ ( เริ่มใช้กติกาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ )

๕. / ๗. สามารถนำเสนอคำศัพท์อะไรก็ได้ แต่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะที่กำหนดไว้บนหัวข้อกระทู้ และ ถูกต้องตามกติกาทั่วไปน๊า
โดยขึ้นต้นพยัญชนะ ( ในช่วงวันที่ ๑ มี.ค. ~ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๔ น๊า )
ก (๑ ~ ๘ มี.ค.),จ (๙ ~ ๑๔ มี.ค.),ช ( ๑๕ ~ ๒๒ มี.ค. ),ด ( ๒๓ ~ ๒๙ มี.ค. ),ต ( ๓๐ มี.ค. ~ ๔ เม.ย. )
,ท ( ๕ ~ ๑๑ เม.ย. ),บ ( ๑๒ ~ ๑๘ เม.ย. ),ป ( ๑๙ ~ ๒๕ เม.ย. ),ผ ( ๒๖ ~ ๓๐ เม.ย. )
( ในช่วงวันที่ ๑ เม.ย. ~ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕ น๊า )
ข (  ๑ ~ ๕ เม.ย. ) , ฉ ( ๖ ~ ๑๐ เม.ย. ) , ซ ( ๑๑ ~ ๑๕ เม.ย. ) , ถ ( ๑๖ ~ ๒๐ เม.ย. ) , ธ ( ๒๑ ~ ๒๕ เม.ย. ) , ฟ ( ๒๖ ~ ๓๐ เม.ย. )

๖. สามารถยกตัวอย่างคำศัพท์หรือประโยคที่เป็นสุภาษิต - พังเพยได้น๊า ( เริ่มใช้กติกาเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ )
๘. สามารถยกตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นคำแสลงอย่างเป็นทางการได้น๊า ( เริ่มใช้กติกาเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ )

๙. สามารถยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้ในวงการต่าง ๆ เช่น วงการแพทย์ , วงการบันเทิง , วงการศึกษา , ฯลฯ เป็นต้น ( เริ่มใช้กติกาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ )

กติกาทั่วไป : ( จำกัด ๑ คำศัพท์ ต่อ ๑ เรป ) และ ( ๑ คน จำกัดนำเสนอคำศัพท์ได้ไม่เกิน ๒ คำ ต่อ ๑ วัน )

๑. คำศัพท์ที่นำเสนอนั้น ให้เพื่อน ๆ พิมพ์ ทั้ง คำศัพท์ คำอ่าน และ ความหมาย ที่ตรงตัวกับคำศัพท์ และ ควรสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้องตามอักขระตัวอักษร ( สามารถบอกชนิดของคำที่เสนอนั้น มาก็ได้นะ ) ตัวอย่างเช่นคำว่า
โหรา ( โห - รา ) [คำนาม] โหรผู้พยากรณ์ฤกษ์และโชคชะตาราศี .

๒. คำศัพท์ที่นำเสนอนั้น ต้องเป็นคำศัพท์ที่มีพยางค์ ๒ พยางค์ขึ้นไป เช่น กระทู้ , เสวนา , ฯลฯ
( หากคำศัพท์ที่เสนอนั้นมี ๑ พยางค์ ควรมีความหมายหลาย ๆ อย่างน๊า )

๓. คำศัพท์ที่นำเสนอนั้น ต้องมาจากตัวสะกด หรือ เสียงสระตัวสุดท้าย ที่ต่อจากเรป บน ( ยกเว้นกติกาพิเศษ ครั้งที่ ๕ )
ตัวอย่างเช่น


เรปที่ ?? นั้น ได้นำเสนอคำว่า สนับสนุน
เรปต่อไป ให้เพื่อน ๆ นำเสนอคำศัพท์ที่ต่อจากตัวสะกดตัวสุดท้ายของ เรปบน นั้น ก็คือ ตัวสะกดแม่ กน
เช่น ขอนไม้ , ท่อนซุง , ฯลฯ. ( อื่น ๆ ที่มีตัวสะกดด้วย แม่ กน ของคำที่นำเสนอตรงพยางค์แรก )

[ อ้ะ ๆ เพิ่มช่องทางการนำเสนอคำศัพท์ สามารถนำเสนอคำศัพท์ที่ขึ้นต้นพยัญชนะในตัวสะกดตามมาตรา เช่น
ถ้าคำศัพท์ลงท้ายด้วย น สามารถนำเสนอคำศัพท์อะไรก็ได้ที่พยัญชนะขึ้นต้นด้วยแม่ กน เช่น ญ , ณ , น , ร , ล , ฬ ]  หรือ
เรปที่ ?? นั้น ได้นำเสนอคำว่า ฟากฟ้า
เรปต่อไป ให้เพื่อน ๆ นำเสนอคำศัพท์ที่ต่อจากตัวสระของเรปบน นั้น ก็คือ สระ อา
เช่น ท้าทาย , ค้าขาย ฯลฯ. ( อื่น ๆ ที่มีตัวสระอา )


( กรณีคำศัพท์ที่เสนอนั้น ลงท้ายด้วยการันต์ ยกตัวอย่างเช่น มหัศจรรย์ คำต่อมาที่นำเสนอต้องมีพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยตัว ย น๊า )

4. หากพบว่า คำศัพท์ที่เสนอนั้น เคยมีการนำเสนอไว้แล้ว จะถือว่าฟาวล์ทันที !

5. หากพบว่า คำศัพท์ที่เสนอนั้น มีความหมายในเชิงที่ไม่เหมาะสม  จะถือว่าฟาวล์ทันที !

6. หากพบว่า คำศัพท์ที่เสนอนั้น ไม่อยู่ในกติกาที่กล่าวมาในข้อ 1  , 2 , 3 จะถือว่าฟาวล์ทันที !

~ กรณี ถ้าเกิดการฟาวล์ ก็จะทำการกำหนดคำศัพท์ใหม่ต่อไป ~!

อื้ม  เบลล์น่ารักก็ขอให้เพื่อน ๆ สนุกกับ " แฟนต้าสามัคคีต่อศัพท์ภาษาไทย " น๊า ~

เพื่อน ๆ จะได้อะไรจากกิจกรรม " ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ  ไปกับเบลล์ ตอน แฟนต้าสามัคคีต่อศัพท์ภาษาไทย " นอกจาก สนุกกับคำศัพท์

๑. ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย ที่ไม่ค่อยได้พบบ่อยในหนังสือเรียน
๒. ความสามัคคีของเพื่อน ๆ ในการนำเสนอคำศัพท์ไทยในแต่ล่ะคำ
๓. ทำให้เพื่อน ๆ ได้ทราบความหมายของคำศัพท์ แต่ล่ะคำได้อย่างเข้าใจ และ ถูกต้อง
๔. ทำให้เพื่อน ๆ มีความสนใจ ได้สั่งสมประสบการณ์ในการค้นหา ศึกษาคำศัพท์ภาษาไทย และ เขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขระตัวอักษร
๕. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การเขียนงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ !


จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้
๑. เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อเป็นการฝึกให้เขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามอักขระตัวอักษร !


~ อื้ม เอาเป็นว่า ตอนนี้ เบลล์น่ารัก ก็มาประเดิมที่คำแรก คำที่ ๑ ก่อนแล้วกันน๊า กับคำว่า

โหยหวน ( โหย - หวน ) [กริยา] วังเวงใจ .

  ~ ไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป ~
See you Next time & See you @ Fanta Tennis

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แก้ไขล่าสุด ๛BeLLNaRak๛ เมื่อ 2010-5-4 07:35

แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
โหยหวน
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ต่อกับคำว่า

นคร ( นะ - คอน ) [คำนาม] กรุง , เมืองใหญ่ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
มาร่วมแจมด้วยคนเน้อ

รูปภาพ (รูบ พาบ) รูปที่วาดขึ้น , รูปที่เขียนขึ้น
แก้ไขล่าสุด ๛BeLLNaRak๛ เมื่อ 2010-5-4 07:35

แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
รูปภาพ
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ต่อกับคำว่า

พลเมือง ( พน - ละ - เมือง ) [คำนาม] ประชาชน , ประชากร .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แก้ไขล่าสุด ๛BeLLNaRak๛ เมื่อ 2010-5-4 07:35

แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
พลเมือง
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ต่อกับคำว่า

งมงาย ( งม - งาย ) [กริยา] หลงเชื่อโดยไม่มีเหตุผล หรือ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นใด ๆ ของผู้อื่น .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แก้ไขล่าสุด ๛BeLLNaRak๛ เมื่อ 2010-5-4 07:35

แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
งมงาย
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ต่อกับคำว่า

ย่านลิเภา ( ย่าน - ลิ - เพา ) [คำนาม] ชื่อเฟิร์นเถาชนิดหนึ่ง ซึ่งเปลือกเถานำมาใช้สานเป็นเครื่องใช้ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ย่านลิเภา
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ต่อกับคำว่า

เถาวัลย์ ( เถา - วัน ) [คำนาม] พรรณไม้ที่เป็นเถา , พรรณไม้เลื้อย .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
เถาวัลย์
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ต่อกับคำว่า

ยมก ( ยะ - มก ) [คำนาม] คู่ , 2 ชั้น , เครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ " ๆ " เรียกว่า ไม้ยมก .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ยมก
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ต่อกับคำว่า

กรกฎ ( กอ - ระ - กด ) [คำนาม] ปู .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
กรกฎ
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ต่อกับคำว่า

ดารณี ( ดา - ระ - นี ) [คำนาม] เรือ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ดารณี
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๐ ต่อกับคำว่า

พีชคณิต ( พี - ชะ - คะ - นิด ) [คำนาม] คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์มาศึกษาการจำแนกประเภท .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
พีชคณิต
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๑ ต่อกับคำว่า

ตะโกน ( ตะ - โกน ) [กริยา] ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยินไกล ๆ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
ตะโกน
นกหวีด (น.) เครื่องเป่าให้มีเสียงดังหวีด
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
นกหวีด
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๒ ต่อกับคำว่า

ดลภาค ( ดน - ละ - พาก ) [คำนาม] พื้นราบ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ดลภาค
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๓ ต่อกับคำว่า

คชสาร ( คด - ชะ - สาน ) [คำนาม] ช้าง .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
คชสาร
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๔ ต่อกับคำว่า

รังสรรค์ ( รัง - สัน ) [กริยา] สร้าง , แต่งตั้ง .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
รังสรรค์
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๕ ต่อกับคำว่า

คติพจน์ ( คะ - ติ - พด ) [คำนาม] ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่าง .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
นิกร ( นิ - กอน ) น. หมู่ , พวก
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
นิกร
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๖ ต่อกับคำว่า

รัตติกาล ( รัด - ติ - กาน ) [คำนาม] เวลากลางคืน .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
รัตติกาล
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๗ ต่อกับคำว่า

ละม่อม ( ละ - ม่อม ) [คำนาม] สุภาพ , อ่อนโยน .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ละม่อม
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๘ ต่อกับคำว่า

มุทา ( มุ - ทา ) [คำนาม] ความยินดี , ความดีใจ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
มุทา
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๑๙ ต่อกับคำว่า

ปราจีน ( ปรา - จีน ) [คำนาม] ทิศตะวันออก .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ปราจีน
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๐ ต่อกับคำว่า

นาคร ( นา - คอน ) [คำนาม] ชาวกรุง .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
นาคร
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๑ ต่อกับคำว่า

รัถยา ( รัด - ถะ - ยา ) [คำนาม] ทางเดิน .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
โง่ อ่ะ  5 5 5 5  ไม่รู้เอาไรดี เรปล่าง ช่วยละกัน 5 5  5
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
รัถยา
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๒ ต่อกับคำว่า

อาคเนย์ ( อา - คะ - เน ) [คำนาม] ทิศตะวันออกเฉียงใต้ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
อาคเนย์
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๓ ต่อกับคำว่า

ยถากรรม ( ยะ - ถา - กำ ) [คำนาม] ตามกรรม , โชคชะตา .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ยถากรรม
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๔ ต่อกับคำว่า

มรกต ( มอ - ระ - กด ) [คำนาม] หนึ่งในแก้วนพรัตน์ มีสีเขียวใบไม้ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
มรกต
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๕ ต่อกับคำว่า

ตระเตรียม ( ตระ - เตรียม ) [กริยา] จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ตระเตรียม
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๖ ต่อกับคำว่า

มัธยม ( มัด - ทะ - ยม ) [คำนาม] ปานกลาง .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
มัธยม
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๗ ต่อกับคำว่า

มัลลิกา ( มัน - ลิ - กา ) [คำนาม] ดอกมะลิ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
มัลลิกา
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๘ ต่อกับคำว่า

พายัพ ( พา - ยับ ) [คำนาม] ชื่อทิศตะวันตกเฉียงเหนือ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
พายัพ
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๒๙ ต่อกับคำว่า

พลาสติก ( พลาสฺ - ติก ) [คำนาม] สารที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
พลาสติก
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๐ ต่อกับคำว่า

กนก ( กะ - หนก ) [คำนาม] ทองคำ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
กนก
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๑ ต่อกับคำว่า

กรรณิกา ( กัน - นิ - กา ) [คำนาม] ดอกไม้ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
กรรณิกา
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๒ ต่อกับคำว่า

พาณิชย์ ( พา - นิด ) [คำนาม] การขาย .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
พาณิชย์
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๓ ต่อกับคำว่า

ยุบล ( ยุ - บน ) [คำนาม] ข้อความ , เรื่องราว .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ยุบล
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๔ ต่อกับคำว่า

ลมปราณ ( ลม - ปราน ) [คำนาม] ลมหายใจ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ลมปราณ
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๕ ต่อกับคำว่า

ณรงค์ ( นะ - รง ) [คำนาม] การสู้รบ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ณรงค์
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๖ ต่อกับคำว่า

ครึกครื้น ( ครึก - ครื้น ) [กริยา] สนุกสนาน , ร่าเริง .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ครึกครื้น
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๗ ต่อกับคำว่า

นิศากร ( นิ - สา - กอน ) [คำนาม] พระจันทร์ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
นิศากร  
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๘ ต่อกับคำว่า

ราตรี ( รา - ตรี ) [คำนาม] กลางคืน , ชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่ง ดอกมีขนาดเล็กสีขาวปนเขียว มีกลิ่นหอมมากเฉพาะเวลากลางคืน .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ราตรี  
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๓๙ ต่อกับคำว่า

ปรีดา ( ปรี - ดา ) [กริยา] ยินดี , ปลื้มใจ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ปรีดา
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๔๐ ต่อกับคำว่า

สามารถ ( สา - มาด ) [กริยา] มีคุณสมบัติเหมาะแก่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
สามารถ
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๔๑ ต่อกับคำว่า

ถาวร ( ถา - วอน ) [วิเศษณ์] มั่นคง , ยั่งยืน .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ถาวร
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๔๒ ต่อกับคำว่า

ระลึก ( ระ - ลึก ) [กริยา] คิดถึง , นึกถึง .

ย ก ตั ว อ ย่ า ง ป ร ะ โ ย ค เ ช่ น


เขาชอบระลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตอยู่เสมอ

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แก้ไขล่าสุด ๛BeLLNaRak๛ เมื่อ 2010-6-9 20:40

แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
ระลึก
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๔๓ ต่อกับคำว่า

กระซิบ ( กระ - ซิบ ) [กริยา] พูดด้วยเสียงเบา เพื่อไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน .

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
กระซิบ
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๔๔ ต่อกับคำว่า

บำรุง ( บำ - รุง ) [กริยา] ทําให้เจริญงอกงาม , รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี .

ย ก ตั ว อ ย่ า ง ป ร ะ โ ย ค เ ช่ น


พวกเราต้องช่วยกันบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
บำรุง
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๔๕ ต่อกับคำว่า

งัวเงีย ( งัว - เงีย ) [กริยา] อาการของคนที่ตื่นจากการนอนมาใหม่ ๆ แต่ยังง่วงอยู่ .


---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
แวะกันมาอีกครั้ง กับ เบลล์น่ารัก ~
งัวเงีย
~ มาประเดิมคำศัพท์คำต่อไปกับคำที่ ๔๖ ต่อกับคำว่า

ย่อมเยา ( ย่อม - เยา ) [วิเศษณ์] มีราคาถูก , มีราคาพอสมควร .

ย ก ตั ว อ ย่ า ง ป ร ะ โ ย ค เ ช่ น


ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งได้ขายสินค้าในราคาย่อมเยา

---------------------------------------------
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี เพื่อความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีกับทุกๆคนน๊า~
~ FT T h a i l a n d ~ !
กลับไปรายการกระดานข่าว