กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ช่วยหน่อยคับ เรื่องหน้าปกรายงานภาษาอังกฤษ

แก้ไขล่าสุด frongsoi85 เมื่อ 2011-7-30 16:49

คือผมต้องทำรายงาน history เป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากตก  แต่ผมเขียนหน้าปกไม่เป็นใครช่วยหน่อยได้มั้ยคับเป็นภาษาอังกฤษนะ
ดันๆ
I LOVE YOU TEACHER ...


  เกรด A+ เค๊อะ  
มองไม  ....  ข้องหรอ[img][/img]
ที่เราทำส่งนะ (ส่งครูฝรั่ง ครูไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่อ่า)

ชื่อรายงาน

โดย
ชื่อเรา เลขที่
ชั้น

ส่ง
ชื่ออาจารย์

ชื่อโรงเรียน
กลับไปรายการกระดานข่าว