กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

ขออัญเชิญพระราชดำรัสเรื่องความสามัคคี

เนื่องด้วยเหตุการไร้สาระเรื่งนึงที่เกิดขึ้นในsv1ในวันนี้
ตัวผมไม่รู้รายละเอียดมากมาย แต่เห็นการโข่งทะเลาะกัน การไปขัดขวางหรือรังควานการเก็บเวลกัน
ด้วยเรื่องเล็กๆหรือคำพูดไม่ถูกหูกันบางเรื่อง ในโลกออนไลด์ ทำให้คนไทยทะเลาะกันเอง ผมเลยอยากจะขอพระราชานุญาติเอาพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาโพสครับ ที่มาคือเวป
http://www.jariyatam.com/roayl-remark- ใจความดังนี้

สามัคคี คือการเป็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแย่งตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง

(ในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล 15 มกราคม 2519)

สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน

(พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2536)

  ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคน หลายๆทางด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2533)

  ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้

(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานชุมนุมประจำปี ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 1 ก.ย.2526)

คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม

(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2545)

  สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่

(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบ 36 ปี ของสโมสรไลออนส์กรุงเทพฯ 31 มี.ค.38)

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้าน เมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2532)

บ้านเมืองไทย สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะประชาชน จ.ราชบุรี พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 26 พ.ย.2531)

   ความสามัคคี เป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทย ที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ เพราะคนไทย ทราบตระหนักว่า หมู่คณะที่มีความ สามัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติ

(พระบรมราโชวาท พระราชทานในการประชุมใหญ่ สามัคคีสมาคม 26 ก.ค.2534)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระราชานุญาติโพสให้เหล่าประสกนิกรผู้เห็นแต่ทิฐิส่วนคน เอาเรื่องเล้กน้อยในสังคมออนไลด์มาทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต บ้าบอจริงๆ

ไม่ต้องคิดว่าใครผิดใครถูก แต่วันนี้คุณมีการขอโทษและให้อภัยกันหรือยัง

ถ้ายัง....ผมจะลองสงเมลไปหาสอรายู๊ดกับกะน๊ก ให้เตรียมไปทำข่าวตีกันในงานBrละกันนะครับ
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ และขอบคุณมากที่สละเวลากับการโพสสิ่งดีๆแบบนี้ ขอร่วมเป็นอีกคนนะครับที่จะขอร้องเพื่อนร่วมเล่นเกททุกท่าน ผมทราบดีว่าบางท่านก้อมีเรื่องบาดหมางใจกันมายาวนาน อยากที่จะยอมรับหรือให้อภัยกันได้ผมจึงไม่ขอพวกท่านขนาดนั้น เพียงแต่อยากให้พวกท่านเน้นไปละคนที่ท่านไม่ชอบแล้วกัน สำหรับคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องเล่นเกมเงียบอย่าไปทำไรเขาเลยครับ คนที่เลิกเล่นเกมนี้มีหลายสาเหตุอย่าให้เรื่องแบบนี้เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้คนหายไปเลยครับ ผมเองทุกวันนี้เวลตัวละครผมยังไม่ตันเลยครับเพราะผมยอมเสียเวลาพาเพื่อนๆเวลลากกันไป เวลช้ามีเพื่อนเล่นดีกว่าเวลตันแล้วไม่มีเพื่อนเล่น สำหรับผมคิดแบบนั้นอ่ะครับ สำหรับคนใหม่ที่ไม่เคยเจอบรรยาก่ศแบบนี้ ถ้าท่านโดนฆ่าบ้างก็อย่าไปเครียดอย่าไปโกรธนะครับมันเป็นไปตามระบบของเกม อย่าไปโข่งด่าคนที่ฆ่าเขาได้ก็อย่าไปเหยียดหยาม ทุกอย่างก็จะจบด้วยดี ท่านแมส ท่านต้นกิลซินยังเล่นอยู่ไหมครับไม่ได้เจอกันเลย คิดถึงครับ
[img][/img]
มาฟังอะไรขำขำกันครับโดยเฉพาะช่วงหลัง
ผมเห็นดราม่ากันเหลือเกินในsv1เมื่อคืนนี้ ผมยังเวลน้อยๆ ไม่ได้ไปยุ่งไรกับพวกเค้าหรอก แต่เหมือนการพาลกันไปพาลกันมามากกว่า เฮ้อ สามัคคีกันหน่อยนะครับ
ธรรมดาครับ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

พวกมากลากไป สังคมออนไลน์มันไม่เหมือนสังคมไทย

ไม่มีคำว่าเด็ก ผู้ใหญ่ คนดี คนไม่ดี ทุกคนเท่าเทียมกันหมด

ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะเลือกกระทำแบบไหน ซึ่งถ้ามันไม่ผิดกฎ

GM ไม่ได้ห้าม นั่นก็คงต้องยอมรับกันไปว่ามันเป็น "เกม"

ผมรู้จักหลายคน ที่เคยได้รับผลกระทบแบบนี้ และเลิกเล่นไปเล่นเกมอื่น

ก็แฮปปี้กันทุกคน ส่วนคนที่ไม่ไป ยังคงเล่นอยู่ ก็เห็นว่าปรับตัวได้ในที่สุด

อย่าลืมว่ามันเป็นเกม อย่าไปเครียดกับมันมาก ถึงเวลาดูเหมือนจะเครียด

เลิกเล่นปิดเกม ทุกอย่างก็จบ ผมเชื่อว่าหลายๆคน ยังมีอะไรให้ทำ ที่มีความสุขกว่านี้
SOA Club Card บัตรคุกกี้ >คลิ๊ก
ทีกระทู้เตือนสติแบบนี้ไม่ค่อยมีคนเข้ามารับผิดว่า เคยได้ทำอะไรลงไปกันบ้าง กลับปล่อยตก

แต่กระทู้ชวนฟ้องหมิ่นประมาทและแตกความสามัคคีดันกันขึ้นจริงๆ
กลับไปรายการกระดานข่าว