กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

การจัดอันดับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในประเทศไทย ปี 2555

การจัดอันดับนั้นเป็นการจัดอันดับเจาะจง ว่าโรงเรียนไหนที่มีเด็กนักเรียนมากๆไม่นับโรงเรียนเอกชนนะ นับแต่รัฐบาล
รายชื่อโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษในประเทศไทย ( โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพม ) ไม่รวม เอกชน อบจ และอื่นๆ
ที่เห็นเป็นตัวเลขคือ จำนวนนักเรียนในโรงเรียน

อันดับ สถาบัน จำนวนนักเรียน
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 5199
2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 5173
3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 5074
4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา 4798
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 4652
6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 4651
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 4616
8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 4607
9 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 4554
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา               นครราชสีมา 4536
11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ 4433
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 4410 ( มีเฉพาะมัธยมปลาย)
13 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 4382
14 โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 4352
15 โรงเรียนนครสวรรค์  นครสวรรค์ 4346
16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ลำปาง 4345
17 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ศรีสะเกษ  4342
18 โรงเรียนนารีนุกูล  อุบลราชธานี  4337
19 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  กรุงเทพมหานคร  4320
20 โรงเรียนอำนาจเจริญ  อำนาจเจริญ  4286
21 โรงเรียนแก่นนครวิยาลัย  ขอนแก่น  4249
22 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา  4220
23 โรงเรียนหอวัง  กรุงเทพมหานคร  4220
24 โรงเรียนบุญวัฒนา  นครราชสีมา  4178
25 โรงเรียนสุรวิทยาคาร                  สุรินทร์ 4138
26 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  สกลนคร  4126
27 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ร้อยเอ็ด  4047
28 โรงเรียนเดชอุดม  อุบลราชธานี  4039
29 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  ชลบุรี  4000
30 โรงเรียนชลกันยานุกูล  ชลบุรี  3957
31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  บุรีรัมย์  3935
32 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อุดรธานี  3888
33 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ศรีสะเกษ  3867
34 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว  สมุทรปราการ  3850
35 โรงเรียนสิงห์สมุทร  ชลบุรี  3850
36 โรงเรียนสารคามพทยาคม  มหาสารคาม  3840
37 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  นครปฐม  3838
38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ราชบุรี  3802
39 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  ราชบุรี  3790
40 โรงเรียนผดุงนารี  มหาสารคาม  3775
41 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  พะเยา  3771
42 โรงเรียนกัลยาณวัร  ขอนแก่น  3738
43 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี  3725
44 โรงเรียนระยองวิทยาคม  ระยอง  3717
45 โรงเรียนอนุกูลนารี  กาฬสินธุ์  3691
46 โรงเรียนพิมายวิทยา  นครราชสีมา  3690
47 โรงเรียนสารวิทยา  กรุงเทพมหานคร  3686
48 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  หนองคาย  3669
49 โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา   3645
50 โรงเรียนกันทรารมณ์                ศรีสะเกษ  3633
51 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  กรุงเทพมหานคร  3623
52 โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ศรีสะเกษ  3614
53 โรงเรียนขุขันธ์  ศรีสะเกษ  3611
54 โรงเรียนโยธินบูรณะ                กรุงเทพมหานคร  3606
55 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  3590
56 โรงเรียนนารีรัตน์  แพร่  3580
57 โรงเรียนพิริยาลัย  แพร่  3551
58 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   กรุงเทพมหานคร  3537
59 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เชียงราย  3533
60 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น  3525
61 โรงเรียนพัทลุง  พัทลุง  3485
62 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  เชียงใหม่  3472
63 โรงเรียนมหาวชิราวุธ  สงชลา  3457
64 โรงเรียนโชคชัยวิทยา  นครราชสีมา  3456
65โรงเรียนวิสุทธรังสี  กาญจนบุรี  3443
66 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร  3437
67 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  นครสวรรค์  3435
68 โรงเรียนศึกษานารี  กรุงเทพมหานคร  3430
69 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ   3425
70 โรงเรียนเวียงสระ  สุราษฎร์ธานี  3405
71 โรงเรียนราชินีบูรณะ                นครปฐม  3398
72 โรงเรียนสิรินธร สุรินทร์  3388
73 โรงเรียนศรียานุสรณ์  จันทบุรี  3384
74 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  ปราจีนบุรี  3380
75 โรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร  3369
76 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  กรุงเทพมหานคร  3357
77 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  นนทบุรี  3350
78 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร  3348
79 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา  3343
80 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  กาญจนบุรี  3339
แก้ไขล่าสุด Doctoring เมื่อ 2012-10-26 21:46

81 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ลพบุรี  3328 (มีแต่เฉพาะมัธยมปลาย)
82 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า  กรุงเทพมหานคร  3326
83 โรงเรียนบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  3325
84 โรงเรียนสมุทรปราการ สมุทรปราการ  3311
85 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  พิษณุโลก  3296
86 โรงเรียนภูเขียว  ชัยภูมิ  3294
87 โรงเรียนปากเกร็ด  นนทบุรี  3293
88 โรงเรียนสตรีอ่างทอง                 อ่างทอง  3286
89 โรงเรียนปากช่อง  นครราชสีมา  3280
90 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ฉะเชิงเทรา  3265
91 โรงเรียนชุมแพศึกษา  ขอนแก่น  3264
92 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  พิษณุโลก  3262
93 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา  3254
94 โรงเรียนจักรคำคณาทร  ลำพูน  3253
95 โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ภูเก็ต  3245
96 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  หนองบัวลำภู  3244
97 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  ชลบุรี  3232
98 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช                นครศรีธรรมราช  3229
99 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  ลำพูน  3221
100 โรงเรียนสตรีพัทลุง  พัทลุง  3220
101 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  สมุทรปราการ  3217
102 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล  ร้อยเอ็ด  3211
103 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  อุบลราชธานี  3209
104 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพมหานคร  3191
105 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  3188
106 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ชัยภูมิ  3169
107 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  สงขลา  3186
108 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช  3159
109 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  กรุงเทพมหานคร  3154
110 โรงเรียนเลยพิทยาคม  เลย  3153
111 โรงเรียนลำปางกัลยาณี  ลำปาง  3147
112 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ยโสธร  3136
113 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร  3130
114 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกฯ  สมุทรปราการ  3122
115 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  สุโขทัย  3107
116 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  3106
117 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  สมุทรสาคร  3103
118 โรงเรียนพุทไธสง  บุรีรัมย์  3098
119 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ชัยนาท  3091
120 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร  3090
121 โรงเรียนศรีอยุธยา  กรุงเทพมหานคร  3084
122 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  เพชรบุรี  3075
123 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   สุราษฎร์ธานี  3074
124 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  สมุทรปราการ  3073
125 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร  อุดรธานี  3072
126 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์               3062
127 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  นครปฐม  3061
128 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร  3055
129 โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ  สงขลา  3051
130 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร  3050
131 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี  3049
132 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  สุราษฎร์ธานี  3026
133 โรงเรียนลำปลายมาศ  บุรีรัมย์  3025
134 โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น 3024
135 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา  3012
136 โรงเรียนเทพศิรินทร์              กรุงเทพมหานคร 3007
137 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  สมุทรสาคร  3000
138 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  ชลบุรี  2999
139 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  กรุงเทพมหานคร  2993
140 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  ร้อยเอ็ด  2993
141 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี  2983
142 โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย สุพรรณบุรี  2980
143 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี  2980
144 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อุดรธานี  2972
145 โรงเรียนนางรอง  บุรีรัมย์  2966
146 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  หนองบัวลำภู  2958
147 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี นครราชสีมา  2995
148 โรงเรียนสตรีศรีน่าน น่าน  2956
149 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  2953
150 โรงเรียนวัดป่าประดู่               ระยอง  2945
151 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี  นนทบุรี  2945
152 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  อุบลราชธานี  2944
153 โรงเรียนศรีราชา  ชลบุรี  2941
154 โรงเรียนดัดดรุณี  ฉะเชิงเทรา  2938
155 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สุรินทร์  2937
156 โรงเรียนวาปีปทุม  มหาสารคาม  2931
157 โรงเรียนสิงห์บุรี  สิงห์บุรี  2915
158 โรงเรียนรัตนบุรี สุรินทร์ 2915
159 โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 2915
160 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  ชลบุรี  2911
แก้ไขล่าสุด Doctoring เมื่อ 2012-10-26 21:49

161 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร  2906
162 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ  2904
163 โรงเรียนพรหมานุสรณ์  เพชรบุรี  2899
164 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ขอนแก่น  2892
165 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี 2891
166 โรงเรียนทุ่งสง  นครศรีธรรมราช  2884
167 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล  กระบี่  2883
168 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร  2880
169 โรงเรียนสตรีนนทบุรี  นนทบุรี  2875
170 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม               บุรีรัมย์  2875
171 โรงเรียนจ่านกร้อง  พิษณุโลก  2871
172 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา  กรุงเทพมหานคร  2870
173 โรงเรียนอู่ทอง  สุพรรณบุรี  2863
174 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  บุรีรัมย์  2853
175 โรงเรียนบึงกาฬ  บึงกาฬ  2847
176 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  สกลนคร  2832
177 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 2828
178 โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย  สุรินทร์  2826
179 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  หนองคาย  2824
180 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ  สมุทรปราการ  2816
181 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย   2815
182 โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล  ปัตตานี  2811
183 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา 2809
184 โรงเรียนสว่างแดนดิน  สกลนคร  2800
185 โรงเรียนสตึก  บุรีรัมย์  2796
186 โรงเรียนกระสังพิทยาคม  บุรีรัมย์  2795
187 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี  2792
188 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต  2791
189 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  ระยอง  2784
190 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  กาญจนบุรี  2781
191 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร  2779
192 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ( รส.2) นครราชสีมา  2778
193 โรงเรียนห้วยยอด  ตรัง  2777
194 โรงเรียนเลิงนกทา  ยโสธร  2774
195 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ   กรุงเทพมหานคร  2772
196 โรงเรียนหนองเรือวิทยา  ขอนแก่น  2769
197 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  ร้อยเอ็ด  2767
198 โรงเรียนพรตพิทยพยัต  กรุงเทพมหานคร  2757
199 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พิจิตร 2752
200 โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา   2739
201 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ราชบุรี  2736
202 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  มหาสารคาม  2735
203 โรงเรียนราชวินิตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  2730
204 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  บุรีรัมย์  2727
205 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง  2726
206 โรงเรียนวัดราชโอรส  กรุงเทพมหานคร  2726
207 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี 2721
208 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อุดรธานี  2722
209 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  พระนครศรีอยุธยา  2691
210 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  2691
211 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  เชียงใหม่  2686
212 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  เพชรบูรณ์  2684
213 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  กรุงเทพมหานคร 2684
214 โรงเรียนหนองหานวิทยา  อุดรธานี  2680
215 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ  2677
216 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ  2666
217 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  กาฬสินธุ์  2666
218 โรงเรียนมุกดาหาร มุกดาหาร 2665
219 โรงเรียนขามแก่นนคร  ขอนแก่น  2665
220 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา  2663
221 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร  2663
222 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร  2659
223 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร  2658
224 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นครพนม  2655
225 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา   เลย  2655
226 โรงเรียนเทิงวิทยาคม  เชียงราย  2654
227 โรงเรียนสิริรัตนาธร  กรุงเทพมหานคร  2654
228 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  เพชรบูรณ์  2647
229 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  นครสวรรค์  2647
230 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  นครปฐม  2642
231 โรงเรียนสภาราชินี  ตรัง  2636
232 โรงเรียนวิเชียรมาตุ  ตรัง  2635
233 โรงเรียนตากพิทยาคม  ตาก  2630
234 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร  อุบลราชธานี  2629
235 โรงเรียนกำแพง  อุบลราชธานี  2618
236 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  นครนายก  2615
237 โรงเรียนปากพนัง  นครศรีธรรมราช  2613
238 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  เชียงใหม่  2612
239 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  สมุทรสงคราม  2610
240 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  เพชรบูรณ์  2599
241 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  สุรินทร์  2592
242 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  2589
243 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  อุตรดิตถ์  2584
244 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  บุรี รัมย์  2579
245 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ร้อยเอ็ด  2574
246 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  เชียงราย  2573
247 โรงเรียนพระนารายณ์  ลพบุรี  2572
248 โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม  นครสวรรค์  2656
249 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  สุโขทัย   2560
250 โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร   2560
251 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  ยโสธร  2559
252 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 2559
253 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ  2558
254 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  ร้อยเอ็ด  2548
255 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงเสน  นครปฐม  2542
256 โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร  กรุงเทมพหานคร  2541
257 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  นครปฐม  2539
258 โรงเรียนสวนศรีวิทยา  ชุมพร  2536
259 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง  2536
260 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา  2533
261 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ 2531
262 โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว 2530
263 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  ลพบุรี  2529
264 โรงเรียนสระแก้ว  สระแก้ว  2528
265 โรงเรียนบรบือ  มหาสารคาม  2528
266 โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ 2525
267 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  มหาสารคาม  2517
268 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 2510
269 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  หนองบัวลำภู  2506
270 โรงเรียนกุมภวาปี  อุดรธานี  2506
271 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ขอนแก่น2505
272 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  เพชรบูรณ์  2502
273 โรงเรียนอุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์2501
มีเยอะสมควรดีใจมั้ยหรือเสียใจอ่ะ
49 โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา   3645

อั๊ยย้ะ
<3. dogyamipond.
อ่าน ร.ร. เราแพ้ สกน ตั้งแต่เมื่อไหร่
โรงเรียนผมนักเรียนไม่ค่อยเยอะเลยไม่ติดอันดับครับ
151 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี  นนทบุรี  2945

เหยดดด จำนวนนักเรียนในโรงเรียนลดลง 555
ไม่มีเลยยยยย 555 มีแต่บดิทร 1 2 5 แล้ว 4 ผมละ 55555555 โรงเรียนกลลางนาอะนะ 55555
ถึงผมจะไม่หื่น แต่ผมก็เกรียนนะ
สวนกุหลาบนน รายงานตัวงับ 55 นักเรียนเยอะแต่ไม่อึดอัดนะโรงเรียนผม ปล. ผมอยู่ม.6
โรงเรียนผมนักเรียนไม่ค่อยเยอะเลยไม่ติดอันดับครับ
ต้นฉบับโพสโดย Just_the_Lucia เมื่อ 2012-10-26 21:51
ของเรามันกลางนา 555555
ถึงผมจะไม่หื่น แต่ผมก็เกรียนนะ
109 สุรศักดิ์ผม ไมคนลดลงเกือบพัน
จบไป2ปี หายไปบาน
อันดับ 41 พะเยาพิทยาคม
อันดับ 8
skyfall `
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี ร.ร เก่าผม

TIGER-TG CLUB Bison`
กรุงเทพคริสเตียนอยู่ไหนหาไม่เจอ ตอนนี้อยู่ ม.4 แหละ พรุ่งนี้รับผลาอบ ToT
อ่อ โทดทีเพิ่งเห็นของ รัฐบาล
11. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์(ก.พ.ส.)

//โรงเรียนเราก้ใช่ย่อยน่ะเนี่ย
นครสวรรค์ อันดับ15 คนเยอะเหมือนกันนะเนีย
โรงเรียนเราติดด้วย

ไม่น่าหล่ะ ตอนเที่ยงได้กินก๋วยเตี๋ยวที่โรงรถทุกวัน
อันดับ 6
แบ่งปันสิ่งดีๆ http://www.mediafire.com/?6a5lw3ocw37yv
110ค่ะ(จังหวัดชายแดนภาคอีสานเลยนะเนี่ย)
97 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  ชลบุรี  3232
คนเยอะขึ้นแหะ ศิษเก่าเดมื่อ2ปีที่แล้ว
ทำไมโรงเรียน มัธยม ของเรามานไปอยู่ 100กว่าล่ะ

136 โรงเรียนเทพศิรินทร์              กรุงเทพมหานคร 3007

ปล. มีใคร ศิษย์เก่า ลูกแม่รำเพย ป่าวหว่า
21# เทพารักษณ์


กำ พอกับผมเลย ผมกินใต้อาคารเรียนอะ 55555555
<3. dogyamipond.
98 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช  3229
ต้นฉบับโพสโดย Doctoring เมื่อ 2012-10-26 21:44
ก็ใช้ได้อยู่
VIP-Repmaster → Justlust
8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 4607

ลดลงกว่าปีที่เค้าจบอีก
ไม่น่าเชื่อว่าโรงเรียนเราอันดับ 1
โรงเรียนภาคเหนืออันดับต้นๆหายเกือบหมดเบยยยยยย
เจอละ  -0-
253 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ รายงานตัว
37 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  นครปฐม  3838
น้อยกว่าเดิมได้ไง 2ปีที่แล้ว ตอนผม ม3 รร นั้น มี นร  4400ได้  ตอนนี้ 3800 =_=
อันดับ 12 >< รักสิงวิญญาณ์
31 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  บุรีรัมย์  3935
เซนฟรังของหนูคงหายไปก่อนสิน่ะ T_T
WE ♥ PANGYA & LUCIA / Instgram : bammiewong

16,St.Francis Xavier Convent School
เซนฟรังของหนูคงหายไปก่อนสิน่ะ T_T
ต้นฉบับโพสโดย blacktyyperry เมื่อ 2012-10-26 23:28
เซนฟรังค์เอกชนหรือเปล่า

โพลเฉพาะรัฐบาลนะครับ
รองนายกสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เซนฟรังค์เอกชนหรือเปล่า

โพลเฉพาะรัฐบาลนะครับ
ต้นฉบับโพสโดย pom0394 เมื่อ 2012-10-26 23:39
เง้ออลืมดูเลยยย 555 มัวแต่หาชื่อโรงเรียน
ขอหลบไปหน้ายับเบาๆก่อนนะคะ 5555
WE ♥ PANGYA & LUCIA / Instgram : bammiewong

16,St.Francis Xavier Convent School
13 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 4382
จริงๆแล้วอันดับ 1
ตอนที่เขานับจำนวน โดดเรียนกันซะเยอะ
                       ไม่มีซิก
130 บ้ะ  แต่จำได้ว่ามัน 3500 แล้วนะ !
รร.ผมอันดับ1
ใครสกน. ขอมือหน่อยจ้าา
78 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร  3348
จะดีใจดีไหม นิ เดกนักเรียนเยอะ 55555
231  
เปลี่ยนเป็น เมม >> Mr.Nopparat แล้ว
ลงทะเบียนวันที่: 2005-12-28
โรงเรียนเก่า ติด130ด้วยละ

130 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร  3050

แต่จบมาละ
๏บางทีความรักก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม แต่กลับมองไม่เห็น๏
อันดับที่ 85 พิษณุโลกพิทยาคม
ศรียานุสรณ์ ติดด้วย
บ่ะ

101. เทพศิรินสมุปราการ 3217

เพิ่มขึ้น ประมาน 500-700 คน

จบมา 5 ปี แล้ว จบ ตอนเปน บางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ รุ่นสุดท้ายด้วย คิดถึง วุ้ยยยย
http://event.mygame.in.th/pangya/201209_PangyaSignature/MyResize/VisaIDroger07.png
ทำไมโรงเรียน มัธยม ของเรามานไปอยู่ 100กว่าล่ะ

136 โรงเรียนเทพศิรินทร์              กรุงเทพมหานคร 3007

ปล ...
ต้นฉบับโพสโดย PK~~ เมื่อ 2012-10-26 22:32
136 โรงเรียนเทพศิรินทร์   กรุงเทพมหานคร 3007
ปีนี้จตุรมิตร โรงเรียนเราเป็นเจ้าภาพนะ ตอนนี้อยู่ ม.3
ไม่มีเลยยยยย 555 มีแต่บดิทร 1 2 5 แล้ว 4 ผมละ 55555555 โรงเรียนกลลางนาอะนะ 55555
ต้นฉบับโพสโดย ผมzaสิ เมื่อ 2012-10-26 21:53
บดินทร สมุทรปราการก็ติดนะครับ เปิดหลังสุดเเต่นักเรียนเยอะกว่า โรงเรียนเราไม่ต้องพูดถึง ถ้าติดอันดับนี่น้ำตาไหลครับ
กลับไปรายการกระดานข่าว