กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

[แบบทดสอบ]-คณะไหนที่ใช่สำหรับเรา?

แก้ไขล่าสุด เร็น เมื่อ 2010-8-24 19:44

http://www.eduzones.com/test_v2/science.html >>> อันนี้ของเด็กวิทย์

http://www.eduzones.com/test/step1.html >>> อันนี้ของเด็กศิลป์ (รวมทั้งเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ด้วย)


จขกท. กำลังจะเล่น เนื่องจากว่าง+ปลงจากการโดนลมมรสุมงาน


คณะอะไรที่ใช่เรา ??
http://www.dek-d.com/admission/dreamcampus/
ลักษณะศิลป์ประเภท 3B

คุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านภาษา มีความเฉลียวฉลาดลงตัว สมดุลระหว่างการใช้เหตุผลและอารมณ์ คณะต่างๆ ที่เหมาะกับคุณคือ

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
  คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา   ถ้าคุณชอบงานสอน คุณจะเป็นครูที่ดีมาก
  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ   คุณควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านต่างประเทศ สังคม และการเมือง
  คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง
   ควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และความรู้ทางคอมพิวเตอร์

  คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
   ควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และความรู้ทางคอมพิวเตอร์
  คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   ควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และความรู้ทางคอมพิวเตอร์
  คณะอักษรศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์/
คณะโบราณคดี และศึกษาศาสตร์ สาขาทางด้านภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
   ถ้าคุณไม่ชอบงานสอนและไม่สนใจด้านเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง สาขาต่างๆ เหล่านี้ เหมาะกับคุณ


อันนี้ของเด็กศิลป์ เดะลองสายวิทย์แปป
ลักษณะศิลป์ประเภท 1A

           คุณเป็นคนที่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์มากกว่าทางด้านภาษา ดังนั้นจึงควรเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และพยายามนำความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมีอยู่นำมาใช้ให้ได้มากที่สุด คณะที่แนะนำคือ  

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ มัณฑณศิลป์
   สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์   การออกแบบตกแต่งภายใน  การออกแบบนิเทศศิลป์  การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา  การออกแบบสิ่งทอ
   คุณควรฝึกฝนการ Present ด้วยการวาด
  คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์   ทุกสาขา
   คุณควรฝึกฝนทางด้านภาษาให้มากขึ้น หากต้องการเรียนด้านนี้ เช่น พยายามอ่านหนังสือให้มาก หมั่นฝึกเขียนบทความ
  คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
   สาขาศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา
   ถ้าคุณมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา การเรียนต่อในสาขาเหล่านี้ จะทำให้คุณใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม   ควรเพิ่มเติมความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนต่อและการหาข้อมูล

ตรงดีแหะ แต่ทำไมเรามาทำงานบัญชีเนี่ย
ลักษณะวิทย์ประเภท 1-1D

คุณเป็นคนที่มีลักษณะธรรมชาตินิยม เรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริง ถ้าคุณอยากไปเรียนสาขาอื่น
ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย การที่ได้เรียนในสาขาที่เรามีความถนัดและชอบจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและการทำงานหรือเรียนต่อในระดับสูงได้ดี

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
  คณะเกษตรศาสตร์
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวน
  คณะประมง
สาขาชีววิทยาประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  คณะวนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

ได้ไงเนี่ย...มันไม่ใช่อ่ะ T_T
ลักษณะศิลป์ประเภท 1A

           คุณเป็นคนที่มีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์มากกว่าทางด้านภาษา ดังนั้นจึงควรเรีย ...
ต้นฉบับโพสโดย Wolf Yato เมื่อ 2010-8-24 19:31
ไม่รู้ด้วยนะ..
เรียน หัตศิล อยู่ แล้วก็ทำงาน หาค่าขนมเป็นพนังงานประจำที่office ใกล้ๆบ้าน

ฝ่ายบัญชี(งงตัวเองจริงๆ แล้วไปเรียนทำไมศิลปะ นั้นดิ = w= / )

จบมาก็ทำงานบัญชี เพื่ออะไรเนี่ย = = สงสัยตัวเองแหะ
เรียน หัตศิล อยู่ แล้วก็ทำงาน หาค่าขนมเป็นพนังงานประจำที่office ใกล้ๆบ้าน

ฝ่ายบัญชี(งงตัวเองจริงๆ แล้วไปเร ...
ต้นฉบับโพสโดย Wolf Yato เมื่อ 2010-8-24 19:34แล้วชอบหรือเปล่าล่ะคะ ถึงไปเรียน
ได้คณะวิศวกรรม ซึ่ง ไม่ชอบเอาซะเลย
  Pangya : ตัวร้ou
ได้คณะวิศวกรรม ซึ่ง ไม่ชอบเอาซะเลย
ต้นฉบับโพสโดย poommyครับ เมื่อ 2010-8-24 19:37
จขกท. แค่ได้ยิน คำว่า วิศวะ ก็หันหน้าหนีแว้ว...


เกลียดคำนวณที่สุดในโลก แต่สุดท้ายก็ลงคณะวิท ชีวะ กับ ศึกษาศาสตร์ ชีวะ ไปแล้ว

ยังไงก็ต้องเจอมัน T^T
ลักษณะวิทย์ประเภท 1-2B

คุณเป็นคนมีเหตุผล มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ถ้าคุณต้องปฏิบัติ
คุณก็จะทำได้ไม่ด้อยกว่าใคร ถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือลูกน้อง คุณก็จะพร้อมที่จะสวมบทบาทนั้นได้ ความจริงแล้วอย่างคุณเรียนสาขาอะไรก็ได้ จึงแนะนำสาขาที่น่าจะเหมาะกับคุณ ดังนี้

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
  คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
   ถ้าคุณชอบด้านเทคนิคการแพทย์ สาขานี้จะเหมาะกับความถนัดด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ที่สมดุลกับของคุณ
  คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเคมีวิศวกรรม   ถึงแม้ว่า 2 สาขานี้มีการแข่งขันในการเรียนต่อสูง แต่ถ้าคุณอยากเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำให้พยายามทำคะแนนและเลือก 2 สาขานี้ เพราะเหมาะกับลักษณะของคุณมากกว่าสาขาอื่นๆ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร
   ถ้าคุณชอบด้านวิศวกรรม 5 สาขานี้เหมาะกับคุณที่สุด เพราะเป็นสาขาที่ลงตัว เนื่องจากความสนใจของคุณทางด้านเคมี ชีววิทยา เท่ากับ ด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเมื่อคุณจบในสาขาเหล่านี้ คุณจะได้ทำงานโดยใช้ศักยภาพและความเป็นตัวคุณอย่างเต็มที่

ไม่ได้อยากเรียนพวกนี้เลย
ชอบวาดนะ แต่ก็เรื่อยๆ 555+

แต่ไม่ ติสแตก มากอะ เพราะเป็นพวกชอบรูปวาดการตูนเลยไปเรียน เพิ่มเติม เฉยๆ

เรียนหาความคิดอะ ไม่ได้เรียนเพราะอยากจบ

แต่ก็จะจบละ = w=
ลักษณะวิทย์ประเภท 1-2B

คุณเป็นคนมีเหตุผล มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ถ้าค ...
ต้นฉบับโพสโดย DAVAIN เมื่อ 2010-8-24 19:42
  บางทีมันก็ไม่ตรงเสมอไปนาคะ
  บางทีมันก็ไม่ตรงเสมอไปนาคะ
ต้นฉบับโพสโดย เร็น เมื่อ 2010-8-24 19:46
ค่า ก้มันเป็นแนะนำคณะที่ควรจะเรียนนี่คะ

ไม่ใช่คณะที่เราอยากได้นี่

ขอบคุณนะคะ ที่เอามาแบ่งให้ทำ >,,,,,<
ลักษณะวิทย์ประเภท 1-2B

คุณเป็นคนมีเหตุผล มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ถ้าคุณต้องปฏิบัติ
คุณก็จะทำได้ไม่ด้อยกว่าใคร ถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือลูกน้อง คุณก็จะพร้อมที่จะสวมบทบาทนั้นได้ ความจริงแล้วอย่างคุณเรียนสาขาอะไรก็ได้ จึงแนะนำสาขาที่น่าจะเหมาะกับคุณ ดังนี้

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
  คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
สาขารังสีเทคนิค
   ถ้าคุณชอบด้านเทคนิคการแพทย์ สาขานี้จะเหมาะกับความถนัดด้านเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ที่สมดุลกับของคุณ
  คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเคมีวิศวกรรม   ถึงแม้ว่า 2 สาขานี้มีการแข่งขันในการเรียนต่อสูง แต่ถ้าคุณอยากเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แนะนำให้พยายามทำคะแนนและเลือก 2 สาขานี้ เพราะเหมาะกับลักษณะของคุณมากกว่าสาขาอื่นๆ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร
   ถ้าคุณชอบด้านวิศวกรรม 5 สาขานี้เหมาะกับคุณที่สุด เพราะเป็นสาขาที่ลงตัว เนื่องจากความสนใจของคุณทางด้านเคมี ชีววิทยา เท่ากับ ด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และเมื่อคุณจบในสาขาเหล่านี้ คุณจะได้ทำงานโดยใช้ศักยภาพและความเป็นตัวคุณอย่างเต็มที

อันนี้ของวิทย์ เดี๋ยวลองทำของศิลป์มั่งดีกว่า
ลักษณะศิลป์ประเภท 2C

จุดเด่นของนักเรียนคือ เป็นผู้ที่มีหลักการและเหตุผลในเหตุการณ์ต่างๆ และมีความสมดุลในการใช้ภาษาและการคำนวณ

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
   คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์ สาขาวารสารสนเทศ
   ควรให้ความสนใจทางด้านภาษาให้มากขึ้น
  คณะสังคมศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์
สาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์
   คุณเหมาะที่จะเรียนในสาขานี้ และน่าจะเป็นนักวิชาการในสาขาต่างๆ เหล่านี้
  คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ
สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ
   ถ้าจะเรียนสาขานี้ ควรให้ความสนใจกับคอมพิวเตอร์
  คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
   ควรให้ความสนใจทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
  คณะอักษรศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์
สาขาประวัติศาสตร์
   คุณน่าจะเป็นนักวิชาการด้านสาขาต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
  คณะอักษรศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภูมิศาสตร์
   คุณน่าจะเป็นนักวิชาการด้านสาขาต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
  คณะอักษรศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารนิเทศศึกษา สาขาบรรณารักษศาสตร์    คุณน่าจะเป็นนักวิชาการด้านสาขาต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   คุณมีความเหมาะสมที่จะเป็นนักวิจัยสังคม
  คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี
สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
   สาขานี้น่าสนใจมาก ถ้าคุณสนใจวิชาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ คุณจะเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

อันนี้ของศิลป์
ลักษณะวิทย์ประเภท 1-1A
คณะแพทยศาสตร์
          ลักษณะของคุณเหมาะกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่าเป็นแพทย์ แต่ถ้าหากคุณสนใจทางด้านนี้ คุณน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยทางด้านการแพทย์ หรือเป็นอาจารย์คณะแพทย์
  คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์
          ถ้าคุณชอบสาขานี้ คุณมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์หรืออาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์
  คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี
          ถ้าคุณชอบเคมี คุณน่าจะเรียนคณะนี้มากที่สุด ด้วยความเป็นนักวิชาการของคุณ คุณน่าจะประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและทำงาน คุณควรวางแผนการเรียนสูงกว่าระดับปริญญาตรี
  คณะวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา
          ถ้าคุณชอบชีววิทยา สาขานี้เหมาะกับคุณมากที่สุด ด้วยความเป็นนักวิชาการของคุณ คุณน่าจะประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและทำงาน คุณควรวางแผนการเรียนสูงกว่าระดับปริญญาตรี
  คณะวิทยาศาสตร์
สาขาสัตววิทยา
สาขาพฤกษศาสตร์
สาขาพันธุศาสตร์
สาขาชีวเคมี
สาขาจุลชีววิทยา
สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
          คณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 6 สาขานี้ ค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งลักษณะของคุณน่าจะเรียนค่อนไปทาง pure science ดังนั้นจึงขอนแนะนำให้คุณเรียนสาขาเคมีหรือสาขาชีววิทยา แต่ถ้าคุณอยากเรียนสาขาอื่นก็น่าจะเรียนใน 6 สาขานี้ เท่านั้น
  คณะเกษตรศาสตร์
สาขาโรคพืช
สาขาการจัดการศัตรูพืช
          ความจริงคุณน่าจะเรียนคณะวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าคุณอยากเรียนด้านเกษตรให้เลือก 2 สาขานี้เท่านั้น
เพราะน่าจะเหมาะกับลักษณะของคุณมากที่สุด
แก้ไขล่าสุด Onewings เมื่อ 2010-8-24 20:03

ลักษณะวิทย์ประเภท 1-3B

คุณมีความสนใจทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เป็นคนที่มีเหตุผล มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการคำนวณ ลักษณะอย่างคุณเหมาะกับการเรียนด้านวิศวกรรม คณะและสาขาที่แนะนำคือ

คณะที่แนะนำ

แนะนำเพิ่มเติม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมเรือ
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม    คุณควรเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยิ่ง เพราะลักษณะความสนใจทั้งด้านวิชาการและลักษณะของตัวคุณ เหมาะสมที่จะเป็นวิศวกร


  คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์
สาขาคณิตศาสตร์
   ตามลักษณะอย่างคุณ ถ้าสนใจที่จะเป็นครู คุณจะเป็นครูทางด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ได้อย่างดีมากๆ

เรียนจบมาแหล่วตรงมั้ง?
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ -->ปัจจุบันตกงาน
ลักษณะศิลป์ประเภท 3A

คุณเป็นผู้ที่มีความสนใจด้านภาษาและมีความคิดสร้างสรรค์ สาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ จึงเหมาะกับคุณ

คณะที่แนะนำ
แนะนำเพิ่มเติม
  คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์
สาขาวิทยุและโทรทัศน์
  ควรสนใจข่าวสารต่างๆ ให้มากกว่านี้
  คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์
สาขาภาพยนตร์และภาพนิ่ง
  ควรสนใจข่าวสารต่างๆ ให้มากกว่านี้
  คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์
สาขาโฆษณา
  ควรสนใจข่าวสารต่างๆ ให้มากกว่านี้
  คณะศิลปกรรมศาสตร์/จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
สาขาดุริยางคศิลป์   ถ้าคุณมีความสามารถต่างๆ อย่าง วาด ปั้น ดนตรี สาขานี้ จึงเหมาะกับคุณ
  คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
  การเรียนในสาขาต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้คุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ
  คณะอักษรศาสตร์/คณะศิลปศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์
/คณะโบราณคดี สาขาทางด้านภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
  การเรียนในสาขาต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้คุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ

ลักษณะวิทย์ประเภท 1-3B

คุณมีความสนใจทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เป็นคนที่มีเหตุผล มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการคำนวณ ลักษณะอย่างคุณเหมาะกับการเรียนด้านวิศวกรรม คณะและสาขาที่แนะนำคือ

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมเรือ
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม    คุณควรเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยิ่ง เพราะลักษณะความสนใจทั้งด้านวิชาการและลักษณะของตัวคุณ เหมาะสมที่จะเป็นวิศวกร  คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
สาขาฟิสิกส์
สาขาคณิตศาสตร์
   ตามลักษณะอย่างคุณ ถ้าสนใจที่จะเป็นครู คุณจะเป็นครูทางด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ได้อย่างดีมากๆ
  Pangya : ตัวร้ou
ลักษณะวิทย์ประเภท 1-1B

ลักษณะเด่นของคุณคือ คุณเป็นนักปฏิบัติ มีความสมดุลในตนเอง ทั้งทางด้านการใช้เหตุผลและการใช้ความรู้สึก คุณเป็นคนที่สนใจด้านชีววิทยาและเคมี ดังนั้นคณะที่แนะนำคือ

คณะที่แนะนำ
       
แนะนำเพิ่มเติม

   คณะแพทยศาสตร์  
   คณะทันตแพทยศาสตร์
   คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลักษณะของคุณเหมาะกับการเป็นหมออย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นหมอคน หมอฟัน หรือหมอสัตว์ คุณน่าจะใส่ใจในการเรียนให้มากกว่านี้ และพยายามสอบเรียนต่อใน 3 คณะนี้ให้ได้ เพราะเหมาะกับคุณจริงๆ
   คณะสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
สาขากายภาพบำบัด
สาขากิจกรรมบำบัด
         ถ้าคุณอยากเรียนเทคนิคการแพทย์ ให้เลือก 2 สาขานี้ น่าจะเหมาะกับคุณมากกว่าสาขาอื่นๆ
  คณะพยาบาลศาสตร์           ลักษณะของคุณเรียนคณะนี้ได้
  คณะเภสัชศาสตร์           ถ้าคุณเรียนคณะนี้ คุณเหมาะกับการเป็นเภสัชกรในด้านงานวิจัยยา ผลิตยา มากกว่าการขายยา
  คณะเกษตรศาสตร์
สาขาการจัดการศัตรูพืช
สาขาเคมีการเกษตร
          ถ้าคุณมั่นใจว่าชอบทางด้านเกษตร แนะนำให้เลือก 2 สาขานี้ เพราะเหมาะกับคุณมากกว่าสาขาอื่นๆ

ลักษณะวิทย์ประเภท 1-1D

คุณเป็นคนที่มีลักษณะธรรมชาตินิยม เรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรตัวจริง ถ้าคุณอยากไปเรียนสาขาอื่น
ก็เป็นเรื่องน่าเสียดาย การที่ได้เรียนในสาขาที่เรามีความถนัดและชอบจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการเรียนและการทำงานหรือเรียนต่อในระดับสูงได้ดี

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
  คณะเกษตรศาสตร์
สาขาพืชไร่
สาขาพืชสวน
  คณะประมง
สาขาชีววิทยาประมง
สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  คณะวนศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
   คณะและสาขาเหล่านี้ เหมาะกับลักษณะของคุณอย่างยิ่ง ถ้าคุณอยากเรียนต่อ คุณสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ง่ายกว่าเรียนสาขาอื่น หรือถ้าจบแล้วทำงานเลย คุณจะก้าวหน้าและมีความสุขในการทำงาน เพราะได้ทำในสิ่งที่เป็นตัวคุณอย่างแท้จริง

จัดไปงามๆ

ชอบพอดีเลยคณะพวกนี้

แต่ขอเปงวิทยาศาสตร์การป่าไม้นะ= =
แก้ไขล่าสุด พิฆาตโปร เมื่อ 2010-8-24 21:47

ลักษณะวิทย์ประเภท 1-3B

คุณมีความสนใจทางด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เป็นคนที่มีเหตุผล มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการคำนวณ ลักษณะอย่างคุณเหมาะกับการเรียนด้านวิศวกรรม คณะและสาขาที่แนะนำคือ

คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมเรือ
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม    คุณควรเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างยิ่ง เพราะลักษณะความสนใจทั้งด้านวิชาการและลักษณะของตัวคุณ เหมาะสมที่จะเป็นวิศวกร
--------------------------------------------------------

เหอะๆ แล้วก็เรียนวิศวะจริงๆซะด้วย
www.soulgamer-thailand.com
ลักษณะศิลป์ประเภท 1B

คุณเป็นคนที่สนใจทางด้านการคำนวณ เป็นคนมีเหตุผล มีการวิเคราะห์  
คณะที่แนะนำ แนะนำเพิ่มเติม
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ/
คณะวิทยาการจัดการ/คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ    คุณควรให้เวลาและความสนใจในเรื่องความรู้รอบตัว โดยเฉพาะเรื่องทางด้านธุรกิจให้มาก เพราะจะทำให้การเรียนเป็นไปด้วยดี
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ/
คณะวิทยาการจัดการ/คณะสังคมศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  คุณควรสนใจเพิ่มเติมความรู้ทางภาษาอังกฤษ
  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ/
คณะวิทยาการจัดการ/คณะสังคมศาสตร์ สาขาการธนาคารและการเงิน    คุณควรพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวางแผนการเรียนในระดับสูงต่อไป
  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ/
คณะวิทยาการจัดการ/คณะสังคมศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์   ถ้าคุณชอบงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สาขานี้จะเหมาะกับคุณมาก แต่ควรเพิ่มเติมความรู้ทางภาษาอังกฤษ
  คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์
สาขาธุรกิจศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
   ถึงแม้คุณจะมีนิสัยไม่เหมาะกับการเป็นครู คือลักษณะนิสัยไม่ใช่นักวิชาการ แต่ 2 สาขาวิชานี้เหมาะกับคุณมากเพราะจะมีการประยุกต์ใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของคุณได้อย่างดี
  คณะเศรษฐศาสตร์   ควรสนใจความรู้ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ และภาษาอังกฤษ
  คณะสังคมศาสตร์/คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
   ควรสนใจข่าวสารต่างๆ ทุกประเภท
--------------------------------------------

ได้ มา งี้ อะ
      
ได้ ..
ลักษณะศิลป์ประเภท 3B ค่า
แก้ไขล่าสุด pannyzii เมื่อ 2010-8-25 02:08

ลักษณะวิทย์ประเภท 1-3C

คุณมีความสนใจด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ แต่ลักษณะที่โดดเด่นของคุณคือ เบื่อง่าย ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจคุณชอบที่จะผจญภัยและท้าทายในโลกกว้าง มากกว่าทำงานในห้องแคบๆ จึงเหมาะกับเรียนสาขาต่างๆ ดังนี้

คณะที่แนะนำ

แนะนำเพิ่มเติม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิศวกรรมชลประทาน
สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม    โดยความสนใจด้านวิชาการของคุณ คุณเหมาะที่จะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ที่แนะนำให้เลือกสาขาต่างๆ เหล่านี้ เพราะจะทำให้คุณได้ทำงานและใช้ชีวิตหลังจบการศึกษาในแบบที่คุณต้องการ
  คณะสังคมศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์
สาขาธรณีวิทยา
สาขาภูมิศาสตร์
  คณะเกษตรศาสตร์
สาขาปฐพีวิทยา
  คณะวนศาสตร์
สาขาวิศวกรรมป่าไม้
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้
   ถ้าคุณไม่อยากเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะและสาขาเหล่านี้ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ เพราะสภาพการทำงานตรงกับลักษณะพิเศษของคุณ จะทำให้คุณมีโอกาสได้ทำงานในรูปแบบที่เป็นตัวคุณและทำให้คุณใช้ศักยภาพในตัวคุณได้อย่างเต็มที่

แต่ผมเรียน วิศว คอม
กลับไปรายการกระดานข่าว