กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

แนะนำวิธีอธิษฐานจิต

การอธิษฐานเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งแต่ผลสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้กระทำเองโดยทั้งสิ้นแต่การอธิษฐานจิตที่ดีควรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ดีกว่า

ที่เป็นประโยชน์มีอยู่4วิธี

1.อธิษฐานจิตปราถนาเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามี3ประเภท 1.ปัญญาธิกะ บำเพ็ญ4อสงไขย 2.ศรัทธาธิกะบำเพ็ญ 8 อสงไขย 3.วิริยะธิกะ 16อสงไขย

แต่ละประเภทจะบำเพ็ญต่างกันที่ระยะเวลาและยุคสมัยของแต่ละองค์

2.อธิษฐานจิตปราถนาพระปัจเจกพุทธเจ้า คือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถประกาศพระศาสนาได้

3.อธิษฐานจิตขอเป็นสาวก คือการเป็นพระอรหันต์สาวก เช่นพระอัครสาวก พระอรหันต์แบบมีเอตทัคคะ

4.อธิษฐานจิตปราถนาพระนิพพาน

แต่ไม่ว่าจะแบบใดก็ตามก็ล้วนแต่ต้องสร้างบุญกุศลและบารมีอื่นๆด้วยมิฉะนั้นอาจจะไม่สำเร็จด้วยก็ได้ ผมปราถนาเป็นพระอรหันต์มีเอตทัคคะชำนาญในเจโตวิมุตติและมโนมยิทธิ

สมัครสมาชิกในกระทู้นี้สำหรับผู้ที่ปราถนา4อย่างนี้

ชื่อ

ความปราถนา(ใน4อย่างนี้)


สมาชิกในกระทู้นี้

1.อานนท์(ปราถนาพระอรหันต์มีเอตทัคคะชำนาญในเจโตวิมุตติและมโนมยิทธิ)
ขอบคุณ สำหรับข้อมูลครับ
กลับไปรายการกระดานข่าว