กลับไปรายการกระดานข่าว ตอบกลับ โพสใหม่

แจก HWI 274+6 จ้า

ของ 274+6 นะครับ tomahawk ก้ 280
Tomahawk                        
ระยะ    แรง    hwi   slope  ele.c
229        232        2.42        0.20        1.45
230        233        2.45        0.20        1.44
231        234L        2.47        0.20        1.43
232        234R        2.50        0.20        1.42
233        235        2.53        0.20        1.41
234        236        2.55        0.21        1.40
234        237        2.58        0.21        1.39
235        238L        2.61        0.21        1.38
236        238R        2.64        0.21        1.37
237        239        2.66        0.21        1.36
238        240        2.69        0.21        1.35
239        241        2.72        0.21        1.34
240        242L        2.74        0.21        1.33
241        242R        2.77        0.21        1.32
242        243        2.79        0.22        1.31
243        244        2.81        0.22        1.30
244        245        2.83        0.22        1.29
245        246        2.85        0.22        1.28
245        247L        2.87        0.22        1.28
246        247R        2.90        0.22        1.27
247        248        2.92        0.22        1.26
248        249        2.95        0.22        1.25
249        250        2.98        0.22        1.24
250        251L        3.00        0.23        1.23
251        251R        3.03        0.23        1.22
252        252        3.06        0.23        1.21
253        253        3.09        0.23        1.20
254        254        3.11        0.23        1.19
255        255L        3.14        0.23        1.18
256        255R        3.17        0.23        1.17
256        256        3.19        0.23        1.16
257        257        3.22        0.23        1.15
258        258        3.25        0.24        1.14
259        259L        3.27        0.24        1.13
260        259R        3.30        0.24        1.12
261        260        3.35        0.24        1.11
262        261        3.40        0.24        1.10
263        262        3.45        0.24        1.09
264        263L        3.50        0.24        1.08
265        263R        3.52        0.24        1.07
266        264        3.55        0.24        1.06
267        265        3.57        0.25        1.05
267        266        3.60        0.25        1.04
268        267L        3.62        0.25        1.03
269        267R        3.65        0.25        1.02
270        268        3.67        0.25        1.01
271        269        3.71        0.25        1.00
272        270        3.76        0.25        0.99
273        271L        3.80        0.25        0.98
274        271R        3.85        0.25        0.97
275        272        3.89        0.26        0.96
276        273        3.94        0.26        0.95
277        274        3.98        0.26        0.94
278        275        4.03        0.26        0.93
278        276L        4.07        0.26        0.93
279        276R        4.12        0.26        0.92
280        277        4.16        0.26        0.91
281        278        4.21        0.26        0.90
282        279        4.25        0.26        0.89
283        280L        4.30        0.27        0.88
284        280R        4.34        0.27        0.87
285        281        4.38        0.27        0.86
286        282        4.42        0.27        0.85
287        283        4.44        0.27        0.84
288        284L        4.46        0.27        0.83
289        284R        4.48        0.27        0.82
289        285        4.50        0.27        0.81
290        286        4.55        0.27        0.80
291        287        4.60        0.28        0.79
292        288L        4.65        0.28        0.78
293        288R        4.71        0.28        0.77
294        289        4.76        0.28        0.76
295        290        4.81        0.28        0.75
ค่า BACK SPIN                               
Pin        Power C.        HWI        Slope        Ele. Constant
194        219        2.82        0.19        2
195        220        2.85        0.19        1.99
196        221L        2.89        0.19        1.97
197        221R        2.92        0.19        1.96
198        222        2.95        0.20        1.94
198        223        2.98        0.20        1.93
199        224        3.02        0.20        1.92
200        225L        3.05        0.20        1.90
201        225R        3.08        0.20        1.89
202        226        3.11        0.20        1.88
203        227        3.15        0.20        1.86
204        228L        3.18        0.20        1.85
205        228R        3.21        0.21        1.83
206        229        3.24        0.21        1.82
206        230        3.28        0.21        1.81
207        231L        3.31        0.21        1.79
208        231R        3.34        0.21        1.78
209        232        3.37        0.21        1.76
210        233        3.41        0.21        1.75
211        234L        3.44        0.21        1.74
212        234R        3.47        0.22        1.72
213        235        3.50        0.22        1.71
214        236        3.54        0.22        1.69
214        237L        3.57        0.22        1.68
215        237R        3.60        0.22        1.67
216        238        3.64        0.22        1.65
217        239        3.67        0.22        1.64
218        240        3.70        0.22        1.63
219        241L        3.74        0.23        1.61
220        241R        3.78        0.23        1.60
221        242        3.82        0.23        1.58
222        243        3.86        0.23        1.57
222        244L        3.90        0.23        1.56
223        244R        3.94        0.23        1.54
224        245        3.98        0.23        1.53
225        246        4.03        0.23        1.51
226        247L        4.07        0.24        1.50
227        247R        4.11        0.24        1.49
228        248        4.15        0.24        1.47
229        249        4.19        0.24        1.46
230        250L        4.23        0.24        1.44
230        250R        4.27        0.24        1.43
231        251        4.31        0.24        1.42
232        252        4.35        0.24        1.40
233        253L        4.39        0.25        1.39
234        253R        4.44        0.25        1.38
235        254        4.48        0.25        1.36
236        255        4.52        0.25        1.35
237        256L        4.57        0.25        1.33
238        256R        4.61        0.25        1.32
238        257        4.65        0.25        1.31
239        258        4.70        0.25        1.29
240        259        4.74        0.26        1.28
241        260L        4.78        0.26        1.26
242        260R        4.83        0.26        1.25
243        261        4.87        0.26        1.24
244        262        4.93        0.26        1.22
245        263L        4.98        0.26        1.21
246        263R        5.04        0.26        1.19
246        264        5.09        0.26        1.18
247        265        5.15        0.27        1.17
248        266L        5.21        0.27        1.15
249        266R        5.27        0.27        1.14
250        267        5.32        0.27        1.13
251        268        5.38        0.27        1.11
252        269L        5.44        0.27        1.10
253        269R        5.50        0.27        1.08
254        270        5.56        0.27        1.07
254        271        5.61        0.28        1.06
255        272L        5.67        0.28        1.04
256        272R        5.72        0.28        1.03
257        273        5.77        0.28        1.01
258        274        5.82        0.28        1.00
แก้ไขล่าสุด เกรียนงิ` เมื่อ 2011-1-29 13:06

Dunk spin beam
Pin Power C. HWI Slope Ele. Constant
176 219 2.15 0.19 1.31
177 220 2.17 0.19 1.31
178 221L 2.19 0.19 1.30
179 221R 2.22 0.19 1.29
180 222 2.24 0.19 1.29
181 223 2.27 0.19 1.28
182 224 2.30 0.20 1.27
183 225L 2.32 0.20 1.26
183 225R 2.35 0.20 1.26
184 226 2.38 0.20 1.25
185 227 2.41 0.20 1.24
186 228L 2.44 0.20 1.24
187 228R 2.46 0.20 1.23
188 229 2.49 0.20 1.22
189 230 2.52 0.20 1.21
190 231L 2.55 0.20 1.21
191 231R 2.58 0.20 1.20
192 232 2.60 0.20 1.19
193 233 2.63 0.21 1.19
194 234L 2.66 0.21 1.18
195 234R 2.68 0.21 1.17
196 235 2.70 0.21 1.16
196 236 2.72 0.21 1.16
197 237L 2.73 0.21 1.15
198 237R 2.75 0.21 1.14
199 238 2.77 0.21 1.14
200 239 2.79 0.21 1.13
201 240 2.83 0.21 1.12
202 241L 2.87 0.21 1.11
203 241R 2.90 0.21 1.11
204 242 2.94 0.22 1.10
205 243 2.98 0.22 1.09
206 244L 3.02 0.22 1.09
207 244R 3.06 0.22 1.08
208 245 3.10 0.22 1.07
209 246 3.14 0.22 1.06
209 247L 3.17 0.22 1.06
210 247R 3.20 0.22 1.05
211 248 3.23 0.22 1.04
212 249 3.26 0.22 1.04
213 250L 3.30 0.22 1.03
214 250R 3.34 0.22 1.02
215 251 3.37 0.23 1.01
216 252 3.41 0.23 1.01
217 253L 3.45 0.23 1.00
218 253R 3.49 0.23 0.99
219 254 3.53 0.23 0.99
220 255 3.56 0.23 0.98
221 256L 3.65 0.23 0.97
222 256R 3.68 0.23 0.96
223 257 3.70 0.23 0.96
223 258 3.73 0.23 0.95
224 259 3.75 0.23 0.94
225 260L 3.78 0.23 0.94
226 260R 3.82 0.24 0.93
227 261 3.85 0.24 0.92
228 262 3.88 0.24 0.91
229 263L 3.94 0.24 0.91
230 263R 4.00 0.24 0.90
231 264 4.05 0.24 0.89
232 265 4.11 0.24 0.89
233 266L 4.17 0.24 0.88
234 266R 4.20 0.24 0.87
235 267 4.22 0.24 0.86
236 268 4.25 0.24 0.86
236 269L 4.28 0.24 0.85
237 269R 4.30 0.25 0.84
238 270 4.33 0.25 0.84
239 271 4.35 0.25 0.83
240 272L 4.38 0.25 0.82
241 272R 4.48 0.25 0.81
242 273 4.54 0.25 0.81
243 274 4.60 0.25 0.80

ใครไจดีก้ไปแจกจ่ายกันนะครับมันติดกันเลยลงไหม่ไห้
Dunk spin beam               
Pin        Power C.        HWI        Slope        Ele. Constant
176        219        2.15        0.19        1.31
177        220        2.17        0.19        1.31
178        221L        2.19        0.19        1.30
179        221R        2.22        0.19        1.29
180        222        2.24        0.19        1.29
181        223        2.27        0.19        1.28
182        224        2.30        0.20        1.27
183        225L        2.32        0.20        1.26
183        225R        2.35        0.20        1.26
184        226        2.38        0.20        1.25
185        227        2.41        0.20        1.24
186        228L        2.44        0.20        1.24
187        228R        2.46        0.20        1.23
188        229        2.49        0.20        1.22
189        230        2.52        0.20        1.21
190        231L        2.55        0.20        1.21
191        231R        2.58        0.20        1.20
192        232        2.60        0.20        1.19
193        233        2.63        0.21        1.19
194        234L        2.66        0.21        1.18
195        234R        2.68        0.21        1.17
196        235        2.70        0.21        1.16
196        236        2.72        0.21        1.16
197        237L        2.73        0.21        1.15
198        237R        2.75        0.21        1.14
199        238        2.77        0.21        1.14
200        239        2.79        0.21        1.13
201        240        2.83        0.21        1.12
202        241L        2.87        0.21        1.11
203        241R        2.90        0.21        1.11
204        242        2.94        0.22        1.10
205        243        2.98        0.22        1.09
206        244L        3.02        0.22        1.09
207        244R        3.06        0.22        1.08
208        245        3.10        0.22        1.07
209        246        3.14        0.22        1.06
209        247L        3.17        0.22        1.06
210        247R        3.20        0.22        1.05
211        248        3.23        0.22        1.04
212        249        3.26        0.22        1.04
213        250L        3.30        0.22        1.03
214        250R        3.34        0.22        1.02
215        251        3.37        0.23        1.01
216        252        3.41        0.23        1.01
217        253L        3.45        0.23        1.00
218        253R        3.49        0.23        0.99
219        254        3.53        0.23        0.99
220        255        3.56        0.23        0.98
221        256L        3.65        0.23        0.97
222        256R        3.68        0.23        0.96
223        257        3.70        0.23        0.96
223        258        3.73        0.23        0.95
224        259        3.75        0.23        0.94
225        260L        3.78        0.23        0.94
226        260R        3.82        0.24        0.93
227        261        3.85        0.24        0.92
228        262        3.88        0.24        0.91
229        263L        3.94        0.24        0.91
230        263R        4.00        0.24        0.90
231        264        4.05        0.24        0.89
232        265        4.11        0.24        0.89
233        266L        4.17        0.24        0.88
234        266R        4.20        0.24        0.87
235        267        4.22        0.24        0.86
236        268        4.25        0.24        0.86
236        269L        4.28        0.24        0.85
237        269R        4.30        0.25        0.84
238        270        4.33        0.25        0.84
239        271        4.35        0.25        0.83
240        272L        4.38        0.25        0.82
241        272R        4.48        0.25        0.81
242        273        4.54        0.25        0.81
243        274        4.60        0.25        0.80
ขอบคุณ จขกท. มากๆครับ
ขอบคุณ จขกท. มากๆครับ
ต้นฉบับโพสโดย cartoonsss เมื่อ 2011-1-29 13:09
บอกต่อๆๆ กันได้เลยนะครับ อยากไห้เก่งทั่วๆกัน
แก้ไขล่าสุด mOnkEYmC เมื่อ 2011-1-29 13:24

ผมว่าจะแจกทั้งที

แถม adj. ด้วยก็ดีนะครับ

adj. ต่างกัน ค่า hwi ก็แตกต่างกันไป  
ของ 274+6 นะครับ tomahawk ก็ 290

Ps. Quote จุดที่ผิดให้ครับ
ผมว่าจะแจกทั้งที

แถม adj. ด้วยก็ดีนะครับ

adj. ต่างกัน ค่า hwi ก็แตกต่างกันไป  

...
ต้นฉบับโพสโดย mOnkEYmC เมื่อ 2011-1-29 13:22
อ๋อไช่ครับครับ
Elevation Adjust       
Ele        Adj
0.50        0.01
1.00        0.01
1.50        0.02
2.00        0.03
2.50        0.03
3.00        0.04
3.50        0.05
4.00        0.05
4.50        0.06
5.00        0.07
5.50        0.07
6.00        0.08
6.50        0.09
7.00        0.10
7.50        0.10
8.00        0.11
8.50        0.12
9.00        0.12
9.50        0.13
10.00        0.13
10.50        0.14
11.00        0.15
11.50        0.16
12.00        0.16
12.50        0.17
13.00        0.18
13.50        0.18
14.00        0.19
14.50        0.20
15.00        0.20
15.50        0.21
16.00        0.22
16.50        0.23
17.00        0.23
17.50        0.24
18.00        0.24
18.50        0.25
19.00        0.26
19.50        0.26
20.00        0.27
20.50        0.28
21.00        0.29
21.50        0.30
22.00        0.30
22.50        0.31
23.00        0.31
23.50        0.32
24.00        0.33
เนี่ยหรอ adj.
อ๋อไช่ครับครับ
Elevation Adjust
Ele Adj
0.50 0.01
1.00 0.01
1.50 0.02
2.00 0.03
2.50 0.03
3.00 0.04
3.50 0.05
4.00 0.05
4.50 0.06
5.00 0.07
5.50 0.07
6.00 0.08
6.50 0.09
7.00 0.10
7.5 ...
ต้นฉบับโพสโดย เกรียนงิ` เมื่อ 2011-1-29 13:27
               แก๊งปาเหรียญ`
เนี่ยหรอ adj.


ต้นฉบับโพสโดย ตี๋โหด โด๊ะ ๆ ` เมื่อ 2011-1-29 13:36
เราก้ไม่เก่ง hwi เท่าไหร่ หรอก

พอดี หาเจอ
เลยเอามาแจก
credit ด้วยก็ดีนะครับ

หรือว่านั่งหาลายเอง

ปล. ไม่ยุ่งกระทู้นี้ละ เดี๋ยวโดนคนแอบจิก
               แก๊งปาเหรียญ`
สอนหน่อยใช้ยังไงหว่า จะได้ฝึกมั่ง
ในการแข่งขันจะมีการแพ้มากกว่าชนะ
credit ด้วยก็ดีนะครับ

หรือว่านั่งหาลายเอง

ปล. ไม่ยุ่งกระทู้นี้ละ เดี๋ยวโดนคนแอบจิก ...
ต้นฉบับโพสโดย ตี๋โหด โด๊ะ ๆ ` เมื่อ 2011-1-29 13:41
googleครับ
สอนหน่อยใช้ยังไงหว่า จะได้ฝึกมั่ง
ต้นฉบับโพสโดย tonsonsa เมื่อ 2011-1-29 13:44
อย่างต้นรักต้องสอนอิกหรอคับ
ต้นรัก คุ้นๆ นะ
ยิ่ง ดู ยิ่ง งง

Drifterz_The 50 Cent Master
อยากลองฝึกมั่ง จ ข ก ท สอนผมหน่อยน้าขอบคุณครับ
ในการแข่งขันจะมีการแพ้มากกว่าชนะ
นั้นสิ ใส่ลิ้ง มาด้วย
แบ่งปันสิ่งดีๆ http://www.mediafire.com/?6a5lw3ocw37yv
ตรงกับที่เราใช้เลย ใครไม่มีก็ลองเอาไปใช้ดู
เวล 3 หลุม ดีฟลงบ่อยอยู่
ทิ้งท้าย ตั้งกระทู้ได้เหมาะกับชื่อตัวเองจริงๆ
เอามาลงนี้ได้ขอ เจ้าของเขาหรือป่าว

credit. ด้วยก็ดีนะ ^^
คิดถึง อยากกอด อยากอยู่ใกล้ๆ อยากได้กำลังใจ อยากหายเหนื่อย :'((
ถ้าของมีเครดิตละไม่ลงไว้ จะขอจีเอ็มมาอีดิทได้รึเปล่า ลองดูนะ
แก้ไขล่าสุด ต่อย เมื่อ 2011-1-29 17:38
ทิ้งท้าย ตั้งกระทู้ได้เหมาะกับชื่อตัวเองจริงๆ
ต้นฉบับโพสโดย ~+๑นารีพิฆาต๑+~ เมื่อ 2011-1-29 17:21
ผมว่าไม่น่าใช่นะครับเค้าจะแจกอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเค้าครับ
ตารางนี้หรือตางรางพวกนี้ หาได้ไม่ยากหรอกครับถ้าจะหา
ให้มาแต่ตารางใช้ไม่เป็นก็เท่านั้นครับ ผมว่าดีออกจะได้มีคนเล่นเก่งเยอะ
เซิฟไทยจะได้เล่นโหดๆกัน ท่านว่า จขกท แรงเกินไปนะครับผมว่า
ไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่เท่าที่อ่านมามันออกหน้าออกตาเกินไปอะ
กระทุ้ดีมีประโยชน์กลับโดนด่าว่า งงกับสังคมบอร์ดนี้จริงๆ
HWI นั้นไม่มีใครรู้ครับว่าใครคิด แต่มันมีวิธีคิดครับซึ่งใครจะทำขึ้นหรือเอามาจากที่อื่นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ เพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครหรือผู้ใดใช่มะครับ แจก HWI ทำยังกะเค้าแจกโปร
27# ต่อย

คริคริ
ก๊อปมาแจกกันตรงๆ จะให้ชมตรงไหนดีละครับ อีกกระทู้สอนระเอียดยิบยังดูมีภาษีกว่าเลย
เพนกวินบ่อน้ำแร่
มันเป็นของๆคนอื่นครับ แล้วหามาได้นั้น ขอเค้าแล้วหรอ คนที่ทำมาละ เหนื่อยไหม เค้าพร้อมที่จะเผยแพร่ แล้ว  ...
ต้นฉบับโพสโดย ~+๑นารีพิฆาต๑+~ เมื่อ 2011-1-29 17:42
พอเหอะ เดี๋ยวก็โดนจิก อีกหรอก
               แก๊งปาเหรียญ`
แก้ไขล่าสุด ~+๑นารีพิฆาต๑+~ เมื่อ 2011-2-1 16:57

....
มันก็เหมือนก๊อปเพนท์ขายแหละคับ ความรู้สึกเดียวกัน
มันเป็นของๆคนอื่นครับ แล้วหามาได้นั้น ขอเค้าแล้วหรอ คนที่ทำมาละ เหนื่อยไหม เค้าพร้อมที่จะเผยแพร่ แล้ว  ...
ต้นฉบับโพสโดย ~+๑นารีพิฆาต๑+~ เมื่อ 2011-1-29 17:42
จากที่ผมกล่าวมานั้น
ก็คือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินใครว่าเค้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ทั้งที่จริงแล้วเราไม่มีหลักฐาน อาจจะมองได้ว่า
1. เค้าอาจจะทำเองหรือเซิทหาเจอเองก็ว่าไป
2. เค้าอาจจะเอาของคนอื่นมา หรือที่เพื่อนให้มา (อันนี้ผมเห็นว่าก็ควรอย่างที่ท่านทั้งหลายว่าครับ)

แต่นี่เราไม่รู้ว่าอะไรยังไง เราก็คิดไปแล้วว่าเค้าก๊อปมา ซึ่งจากที่ผมลองหาเองมาแล้วย้อนสมการ
ค่าที่ได้เท่ากับหรือใกล้เคียงมากๆกับของคนอื่นที่เคยเห็นมาเลยครับ
เนื่องจากที่รู้กันไม้ยาวเท่ากันยอมได้ค่าคงที่ที่เท่ากันถ้าไม่มองถึงสภาพอื่นๆร่วมนะครับ
จะยังไงก็แล้วแต่รอเจ้ากระทู้มาตอบละกันว่ามันยังไง
แก้ไขล่าสุด ~+๑นารีพิฆาต๑+~ เมื่อ 2011-2-1 16:58

.......  2
บางครั้งความปราถนาดี ก็ทำร้ายคนอื่นได้เหมือนกันนะครับ

เหมือนพวกไฟล์เพลง MP3

ร้องเองก็ไม่ร้อง

ซื้อเองก็ไม่ซื้อ

หาเองก็ไม่หา

ดันเอาลิงค์มาลงให้โหลดกันต่อๆ (ใจกว้างน๊า สูบของเราสิ)

ต่อไปก็ไม่ต้องร้องเพลงกันละครับ ; w ; ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร
เพนกวินบ่อน้ำแร่
พอเหอะ เดี๋ยวก็โดนจิก อีกหรอก
ต้นฉบับโพสโดย ตี๋โหด โด๊ะ ๆ ` เมื่อ 2011/1/29 08:46 PM
ผมยั่วจริงๆ นิทั่นเดียคลอเคลียขาเมีย... ผมลบคำพูดไปแล้วยังไม่วายมีคนมาว่าผมอีก น่าจะดูคนตั้งมันนะ
ถ้า ไม่ หยุด ทะ เลาะ กัน ... ผม จะ โพส รูป โป๊ ละ นะ

...

Drifterz_The 50 Cent Master
เห้ย ทะเลาะกันหน่อยดิ๊
38# +สายล่อฟ้า+

จัดเลยชน
เข้ามารอดูรูปโป๊


ไม่เอาเทพแห่งความเที่ยงตรงนะ จะอ้วก
แล้วผมถามคุณแล้วไปถาม เจ้าของกระทู้ด้วยครับ ele con คืออะไร สูตรนี้ ปรากฏแล้วใช้ยังไง (ผมเคยโง่เอาลงมาคิด ...
ต้นฉบับโพสโดย ~+๑นารีพิฆาต๑+~ เมื่อ 2011-1-29 17:55
ผมว่าเค้าอาจจะรู้หรือไม่รุ้เลยก็ได้ แต่ถ้าถามผมผมก็อาจจะรุ้แบบมั่วๆก็ได้นะครับ
ถ้าถามผมเด๋วจะบอกครับ แต่ถ้าไม่ได้ถามก็ไม่บอกนะเด๋วโดนว่า

ที่ผมไม่ได้ว่า จขกท คือผมคิดว่าถ้ามีคนเก่งเยอะๆก็สนุกดีครับ เหมือนเพื่อนคนนึ่งของผมซึ่งอยู่คลับ FP เค้าเคยบอกว่าอยากแข่ง PGT ดูเค้าบอกว่ารู้รู้ว่าจะเก่งกันขนาดไหน ตัวผมเองไปแข่งยอมรับเลยว่าโหดใช้ได้เลย แต่ที่ไปแข่ง PWC เราสู้ไม่ได้เพราะเพื่อนๆของเราบางท่านไม่ได้คิดแบบ HWI นะผมว่าเท่าที่คุยกัน หวังว่าถ้าไทยเป็นเจ้าภาพบ้างให้แข่ง 30นาทีเลยน่าจะดี   ออกทะเลละ  จขกท หายไปเลยสงสัยจะเป็นจำเลยอย่างที่ท่านทั้งหลายว่า
และอีกอย่างมีเพื่อนคนนึ่งในคลับดังคลับใหญ่เลยเค้าอยากจะสอนวิธีคิดแบบพวกเค้าให้ผมด้วยผมเลยถามกลับไปว่า นึกว่าสอนแต่สาวๆเค้าบอกว่าอยากสอนทุกคนแหละแต่ไม่รู้จะสอนยังไง
ผมปลื้มเลยหละคิดในใจว่าโอ้ววนึกว่าคนคลับนี้จะอีกอย่างแต่ไปเจอจริงๆต่างจากที่คิดเลยทีเดียว
ถ้า ไม่ หยุด ทะ เลาะ กัน ... ผม จะ โพส รูป โป๊ ละ นะ

... ...
ต้นฉบับโพสโดย +สายล่อฟ้า+ เมื่อ 2011-1-29 18:02
ตลอดๆ  เด๋วมันจะยาวนะมาแบบนี้
เห้ย !!! ให้ หยุด ทะ เลาะ กัน ... ไม่ ใช่ ให้ ชวน กัน ทะ เลาะ !!!

Drifterz_The 50 Cent Master
เห้ย !!! ให้ หยุด ทะ เลาะ กัน ... ไม่ ใช่ ให้ ชวน กัน ทะ เลาะ !!!
ต้นฉบับโพสโดย +สายล่อฟ้า+ เมื่อ 2011-1-29 18:09
ก็เล่นบอกจะโพสรูปโป๊นิ
ขอเป็น อินทรีย์แดง หรือไม่ก็ ตัวแทนแห่งความเที่ยงตรงนะครับ
               แก๊งปาเหรียญ`
ขอเป็น อินทรีย์แดง หรือไม่ก็ ตัวแทนแห่งความเที่ยงตรงนะครับ
ต้นฉบับโพสโดย ตี๋โหด โด๊ะ ๆ ` เมื่อ 2011-1-29 18:11
อ่านผิดเป็นแท่งตรง
ใครคือคุณต่อยเนี่ย ในเกมชื่อไรคับ
ใครคือคุณต่อยเนี่ย ในเกมชื่อไรคับ
ต้นฉบับโพสโดย ]F.P[Trixi` เมื่อ 2011-1-29 18:13
ไม่ตามไปตบนะ
49# ต่อย

ตามไปต่อยมั่งคับ
แก้ไขล่าสุด ต่อย เมื่อ 2011-1-29 18:17

อยู่ไปนานๆเด๋วก็รู้ครับเค้ารู้กันหมดละ
มั่งนะ
สอนวิธีสร้างเลยดีมั้ยครับท่านทั้งหลายว่ายังไง
49# ต่อย

ตามไปต่อยมั่งคับ
ต้นฉบับโพสโดย ]F.P[Trixi` เมื่อ 2011-1-29 18:15
อย่างเอ็งอ่ะ คงตามไปตุ๋ย

ไอจู๋จิ้มตุด
               แก๊งปาเหรียญ`
เอามาแปะๆๆ บ้าง เผื่อ ใครรู้เรื่องได้เอาไปปรับใช้ ส่วนตัวเรา...
ไม่มี Ref.นะ แต่เจ้าของไม่ว่าชัวร์
เอามาแปะๆๆ บ้าง เผื่อ ใครรู้เรื่องได้เอาไปปรับใช้ ส่วนตัวเรา...
ไม่มี Ref.นะ แต่เ ...
ต้นฉบับโพสโดย ลัคกี้ลิซึ่ม เมื่อ 2011-1-29 18:18
ลุงแกสั่งให้เอาลงนานละทำไมเพิ่งมาลง
53# ลัคกี้ลิซึ่ม


reb นี้ น่ารัก   นอกเรื่องจังเรา

Flyff  ๑คิมนานา๑  La1
กลับไปรายการกระดานข่าว